info@agrogolaleh.com +9821 4413711   سایت در حال ورود اطلاعات است
square_img

.

square_img

.

square_img

.

چمن Sod

چمن Sod


مقدمه

       رايجترين شيوه كاشت چمن يا پوشش هاي چمني كاشت و تكثير آنها از طريق بذر مي باشد ساير روشهاي كاشت يعني كاشت بوته ها Plug و كاشت پنجه ها  Sprigs  نيز ندرتاً مــورد استفــاده قــرار ميگيــرند. كاشت چمن رول را نميتوان بخــودي خود يك شيوه تكثيـــــر محسوب كرد

 اين شيوه را شايد بتوان صرفاً نوعي انتقال Transplanting تلقي نمود

 كه محصول آن را بنام هاي متعددي از جمله چمن رول يا رولي، چمن فرشي، چمن آماده و نام عمومي و مرسوم آن Sod خوانده اند. در تعريف چمنSodچنين آمده است: 'پوششي است چمني كه قسمتي ازخاك بستر مجاور آن توسط ريشه ها با يكديگر پيوسته اند' منشاءSod  در حقيقت همان روش هاي كاشت بذر  Seeding  مي باشد. ليكن بواسطه كاهش حجم خاك روش هاي اجرايي و نگهداري آن دستخوش تغييراتي به فراخور محيط، تقاضا و كاربري آن گشته است. توليد Sod در مزارع ويژه بنام Sod from صورت پذيرفته و ديرينه آن به سالهاي دهه 50 ميلادي باز مي گردد و از آن زمان تا كنون توسعه فراواني يافته است بطوريكه تنها در ايالت اكلاهاماي امريكا از سال 1953( كه اين صنعت در آن منطقه آغاز گرديد) تا سال 1985 تعداد توليد كنندگان از 15 مزرعه بوده و در سال 1990 به 18 مزرعه  و در سال 1995 به 33 افزايش يافته است و در فاصله سالهاي 1991 تا 2000 با رشد 200 % تعداد آنها 3 برابر گرديد. و در كشورهاي پيشرفته رونق اين صنعت با  ايجاد انجمن هاي متعدد محلي و ملي عملاً به صنعتي استوار بدل شده و چشم انداز روبه رشدي را براي آن ترسيم مي كند همه روزه متدها و روشهاي جديدي براي بهينه سازي آن مطرح مي گردد

 

به عنوان مثال روش 'توليد Sod در محيط هاي بدون خاك با بستر سند بيس'در سال 1994 تحت شماره 5301466 در اداره ملي ثبت اختراعات آمريكا به ثبت رسيده است. اين شيوه درحال حاضر مورد استفاده جهاني  قرار گرفته و رو به  توسعه و بهبود است در اين روش با كاهش يا حذف خاك ارزش اعمال مديريت تخصصي در كنتـرل عــوامل محيطي بـويـژه منابع غذايي گياه را به حد

 

 اعلي افزايش مي يابد،چرا كه  به علت كاهش منابع غذاي قابل دسترس براي چمن در دوره نگهداري اوليه Sod( در مزرعه) آشنايي با عوارض Sympthoms و مديريت آنها، كنترل تنش هاي محيطي( تشديد شده ناشي از كاهش خاك) و ... مجموعه معضلاتي هستند كه در اين راستا بيش از ساير موارد نمود خواهد داشت.

       جهت كاهش تنش هاي مورد انتظار طي انتقال و استقراردر محل نهائي معمولاً Sod را از نزديك ترين محل به موقعيت مصرف انتخاب مي كنندو با اينكار علاوه بر كاهش اثرات و عوارض انتقال هزينه حمل و نقل را نيز به حداقل ممكن كاهش خواهند داد.

       توسعه روز افزون صنعت توليد Sod در جهان و منابع و فوايد اجراي اين شيوه بگونه اي است كه رفته رفته غلبه برساير روش هاي معمول را نمودار مي سازد.

 

فوايد اجراي عمليات چمنكاري از طريق Sod

بطور مختصر شايد بتوان مزاياي اجراي اين روش را در قالب عناوين ذيل خلاصه نمود:

1-تسريع در اجراي عمليات

2-تسريع در تثبت خاك حتي در صورتيكه پوشش در ركود كامل باشد

3-اجراي عمليات بدون توجه به فصول و محدوديت هاي زمان

4-مديريت موثر منابع بويژه آب در بازه زماني كاشت تا برداشت

5-كاهش هزينه هاي اجرايي مستقيم و جانبي در مدت عمليات تا مرحله استقرار( Establishment )

6-قابليت ترميم سريع

7-غلبه بر عوامل محدود كننده در ساير روش ها كه بطور معمول موجب قطع روند كار مي گردد (بارش ها ، تندبادها، سرما و گرماي فزاينده و ...)

8-امكان استفاده بهينه و مديريت زمان و غلبه بر الويت هاي عمراني (پيشرفت اجرايي موازي عمليات كاشت و نگهداري توام و همزمان با پيشرفت عمليات عمراني)

9-امكان ايجاد تاخير در اجراي عمليات تا پايان مراحل اجرايي

10- كاهش آسيب هاي ناشي از تردد، آبشويي، بادروبي و ...

11- كاهش طول مدت استقرار

12- حذف واكاري

13- عدم اجراي عمليات مالچينگ در سايت نهائي ( با توجه به كاربرد كود دامي بعنوان مالچ رايج در كشور ما و طبعاً عوارض متعاقب بهداشتي و اجتماعي ناشي از آن )

ملاحظات:

      در اين روش مشابه روش كاشت بذر يا ساير روش هاي معمول نيز مي بايست زير ساختار يا بستر كاشت نهايي را فراهم نمود به عبارت ديگر در اين روش تنها منطقه اوليه ريشه Primary Root Zone است كه در ضخامت 3 تا 5 سانتيمتر منتقل مي گردد و ساير لايه هاي تحتاني از نظر ساختار تفاوتي با ساير روش ها نخواهد داشت . به علت رشد كافي و  فعال بودن ريشه، طول مدت استقرار از 2 ماه در روش كاشت بذر با توجه به شرايط محيطي به حداكثر 20 روز كاهش مي يايد ليكن در اين روش نيز در طول اين مدت مي بايست تردد را به حداقل رساند اگرچه Sod نسبت به روش كاشت بذر در قبال اين مسئله كاملاً ايمن به نظر مي رسد.

منظور از استقرار (Establishment) در حقيقت نفوذ ريشه  و توسعه آن تا عمق مناسب در بستر كاشت ميباشد . 

حداقل ممكن كاهش يابد. به ازاي هر 10 ساعت  فاصله زماني از 24 ساعت اوليه (بسته به شرايط محيطي) از كيفيت Sod توليده شده 5% كاسته مي شود كه ارتقاء مجدد آن اعمال مديريت هاي ويژه و صرف هزينه مضاعف را مستلزم خواهد بود.

 

روش هاي اجرايي:

مراحل اجراي عمليات كاشت Sod شامل دومرحله كاملاً مجزا است:

1-توليد چمن Sod (Sod Production)

       اين عمليات در مزرعه Sod از طريق كاشت بذر انجام شده و كليه مراحل كاشت بذر از زير سازي، نگهداري و تيمارهاي لازم در طول اين مدت را شامل مي گردد. برداشت محصول شامل زير مرحله هاي Cutting و Rolling و Transfer هريك مديريت هاي جداگانه اي را طلب مي نمايد.

در مرحله Cutting پوشش چمن تا عمق مناسب توسط دستگاه هاي ويژه معروف به  Sod cutter بصورت نوار هايي با عرض يكسان و استاندارد در طول مناسب جهت حمل برش خواهد خورد . پس از آن در مرحله Rolling  نوار ها توسط دستگاه ها يا شيوه هاي معمول بصورت رول هاي قابل حمل پيچيده  ميشوند . در مرحله  آخر رول ها روي تريلر ها جهت حمل به سايت اصلي انتقال مي يابند .

 

2-جاگذاري installation

       در اين مرحله پس از تسطيح و رگلاژ بستركاشت بسته چمن ها يا بصورت قطعات با ابعاد استاندارد يا بصورت نوارهاي بلند بطوري در كنار يكديگر قرار ميگردند كه پس از طي مدت لازم جهت استقرار بصورت يكپارچه عمل خواهد نمود.

پس از اجراي اين دو مرحله تا مرحله تحويل مدت لازم جهت استقرار ريشه ها عمليات نگهداري بصورت رايج  قابل انجام خواهد بود.

 


بیشتر از ما بدانید :

آگرو گلاله طراح و مجری احداث و نگهداری فضای سبز، دیوار سبز، بام سبز،گرین روف،سازه های سه بعدی، اتوماسیون آبیاری و آبیاری تحت فشار، واردات بذر چمن و چمن رول،کاشت چمن به روش هایدروسیدینگ،جابجایی درختان،زمینهای چمن ورزشی ، مشاوره و مطالعات موضوعی،فلاورباکس


پل طبیعت مجری شرکت گلاله سبز

#green_roof #roof_garden #greenwall #bigball #tower #3d_landscaping #verticalgarden #verticalgardens #verticalgardening #verticalgardenwall #Kverticalwallgarden #outdoorverticalgarden #indoorverticalgarden #indoor #outdoor #outdoors #bridge_nature

#پل_طبیعت #دیوار_سبز #بام_سبز #فضای_سبزعمودی #فضای_سبز_سه_بعدی #تاور #بیگ_بال

#فضای_سبز #اجرای_فضای_سبز #نگهداری_فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #سبز #فضا #باغ_کتاب #باغ #کتاب

#landscape

   
 

 
 

سه شنبه 1 بهمن 1398

تعداد بازدید : 3031 بازدید

تماس با ما

کتابهای زیادی حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.


نشانی شرکت :  

تهران , میدان المپیک ,خیابان ساحل ,کوچه 43 , پلاک 8


تلفن و فکس :

44115767 , 44137109 , 44137110


وب سایت      www.agrogolaleh.com         

نشانی الکترونیک    info@agrogolaleh.com


تلگرام

اینستاگرام

پشتیبانی آنلاین ؛ اسکایپ
skype@agrogolaleh.com