info@agrogolaleh.com +9821 4413711   سایت در حال ورود اطلاعات است
square_img

.

square_img

.


square_img

.

مروري بر روش كاشت چمن به شيوه هايدروسيدينگ

مروري بر روش كاشت چمن به شيوه هايدروسيدينگ

هايدرو سيدينگ چيست؟

هايدرو سيدينگ روش نويني در كاشت چمن و گياهان مرتعي محسوب ميگردد كه  طي چند دهه اخير با توجه به آگاهي كارشناسان نسبت به ارزش ها و برتري اين روش نسبت به ساير روش هاي موجود رفته رفته در كشور هاي توسعه يافته جايگزين روش هاي معمول ميگردد.

اساس اين روش بر اسپري مخلوطي از بذر ، مالچ ، هيدروژل ها ، كود هاي استارتر، الياف محافظ و برخي افزودنيهاي ديگر در محيط كاملا مايع  استوار است .

در اين روش مخلوط معلقي از مواد ياد شده با نسبتهاي متناسب بوسيله فشار كنترل شده پمپ قوي دستگاهي بنام هيدرو سيدر و از طريق نازل ويژه اي كه صرفا بدين منظور طراحي شده  توسط اپراتور ماهر بطور يكنواخت بر سطح بستر كاشت پاشيده ميشود .

توده يكنواخت پاشيده شده حاوي بذر و كليه مواد لازم جهت جوانه زني و رشد بذر بوده و از اين مرحله به بعد گياهچه  رشد كرده مراحل طبيعي رشد خود را در توده اي از مواد مناسب براي رشد دنبال نموده و بدليل پوشش مالچ و مواد محافظ رطوبت در قبال تنش هاي محيطي مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهد .

 

مزاياي هايدرو سيدينگ

فراگير شدن كاربرد اين روش در كشور هاي توسعه يافته چه در ابعاد مورد استفاده در سطوح وسيع  و چه حتي در مساحت هاي كم  در حد حياط خانه ها نشانه مستقيم برتري و انعطاف پذيري اين روش ميباشد از اهم اين ارزشها ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت :

 

سرعت در اجراي كار

در شرايط معمول و با استفاده از روش هاي رايج تصور اينكه بتوان مساحتي در حدود يك هكتار را در طول روز زير كشت برد امري محال به نظر ميرسد  درحاليكه با استفاده از روش هايدروسيدينگ و با توجه به اختلاف بنيادين روش كار  اين امر براحتي قابل اجرا بوده و يكي از مزاياي مورد توجه و ارزشمند براي كارشناسان امور اجرايي كه بخوبي به اهميت وارزش سرعت توام با كيفيت واقفند ميباشد.

 

امكان كاشت شيب هاي تند

كاشت مطمئن شيبهاي تند هميشه از معضلات فعاليت هاي اجرائي محسوب ميشده  تا بحدي كه اساسا تصور شيبهاي تند سبز با پوشش چمن در ذهن مـديران ،مجـريان و شهـرونـدان  نقشي منعكس نكرده است و در اين راستا برخي فعاليت هاي پر هزينه ، پركار و دراز مدت  جايگـزين نسبي اين خـواسته شده است .  ايجاد سطـوح مسلح، ديواره هاي سنگي ، گابيون ها ، تراس سازي از جمله اين فعاليت ها محسوب ميگردد و از سوي ديگر كاشت درختچه ها و درختان در شيب هاي تند علاوه بر آنكه حائز دشواري زياد در اجرا و نگهداري بوده پاسخگوي سليقه مديران و شهروندان نبوده است .

هايدروسيدينگ روشي است كه امكان كاشت تا شيبهاي بعضا نزديك به زواياي عمودي را ميسر ميسازد . اين تكنيك عملا بر دشواريهاي موجود غلبه كرده كاشت را در هر زاويه تند را ممكن ميسازد .    

 

عدم استفاده از كود دامي بعنوان مالچ رايج 

در سالهاي اخير و با توجه به بروز و شيوع بيماريهاي مشترك انسان و دام و خطرات ناشي از آن براي محيط هاي شهري استفاده از كودهاي دامي در شهر هاي بزرگ مخاطره آميز به نظر ميرسد و تصور شيوع بيماري در كلانشهري چون پايتخت پرجمعيت كشور ما تصور يك فاجعه محسوب ميگردد.

هايدرو سيدينگ روشي است كه از مالچ هاي گياهي با منشا آلي بعنوان پوشش محافظ بذر استفاده كرده و با حذف كود دامي علاوه بر حذف آثار سوء محيطي آن ( منظره و رايحه و ...) آثار غير بهداشتي آنرا نيز كه مستقيما متوجه كاركنان و شهروندان همجوار است راحذف  ميكند.

 

چشم اندازي زيبا همزمان با كاشت

در خاتمه كاشت با روش هاي معمول تا زمان رشد چمن آنچه برجاي ميماند بستري پوشيده از كود دامي با رنگي تيره است كه اگرچه بدليل نبود روش جايگزين  به ناچار چشم اندازي معمول تلقي ميگردد ليكن منظري ناخوشايند براي چهره شهر محسوب ميگردد.

رنگدانه سبز موجود در مخلوط مالچ علاوه بر آنكه شاخصي براي تشخيص يكنواختي مالچينگ محسوب ميشود بلافاصله پس از كاشت منظري زيبا و چشم نواز كه مورد توجه عابران است را ايجاد ميكند .

 

 

تخصصي بودن فعاليت

روش اجرائي عمليات هايدرو سيدينگ تحت نظر و اجراي مستقيم اپراتور و ناظر متخصص انجام شده كه خود علاوه بر كاهش تعداد نفرات درگير اجرا ارتقاء كيفي كار را نيز موجب ميگردد .

 

امكان اجراي عمليات تحت هر شرايط اقليمي

كاهش نيروي انساني و بالطبع كاهش تردد در سطح بستر كاشت از يكسو و همراهي همزمان مالچ و بذر و برخي مزاياي ديگر موجب شده تا عوامل محدود كننده محيطي از قبيل سرما و گرما و وزش باد  ، بارشها و غيره موجب قطع روند عمليات نگردد. كه بنوبه خود اهميت موثري در امور اجرايي  بخصوص در شرايط كاشت خارج از فصل محسوب ميگردد.

 

افزايش سرعت جوانه زني 

همراهي و حمايت مواد اديتيو موجود در مخلوط مالچ و بذر و ايجاد يك شرايط بدور از استرس محيطي براي بذر درحال جوانه زني و همچنين مـواد تقـويتي اضافه شده موجب افـزايش سرعت جوانه زني بذر و ادامه رشد بصورت مطمئن تر ميگردد.

 

امكان كاشت گونه هاي متنوع

آنچه در حال حاضر بنام هايدروسيدينگ در تكنيكهاي فضاي سبز نيز راه يافته بدواً تحت نام هايدرو مالچينگ جهت تثبيت و جلوگيري از فرسايش خاك كاربرد داشته و با پيشرفت تكنيكها به منظور كاشت بذر گونه هاي مرتعي و پس از آن چمن و امروزه براي كاشت بذر گلهاي وحشي و ايجاد تپه ها و بستر هاي پوشيده از گل بكار ميرود.

 

ترميم سطوح آسيب ديده

اجراي عمليات اور سيدينگ و ترميم مساحت هاي آسيب ديده چمـن بطـور معمـول روش دشوار و بعضاً پر هـزينه محسوب ميگردد تا آنجايي كه بهره برداران برغم ظاهر ناخوشايند چمن از اصلاح  و ترميم آن پرهيز ميكنند . ليكن با استفاده از روش هايدروسيدينگ بسادگي ميتوان بسياري از سطوح آسيب ديده را ترميم نمود.

 

عدم شستشوي مالچ و بذر

از جمله مشكلات معمول روشهاي رايج شستشوي مالچ و بذر توسط آبياري يا بارش ها و وزش باد است . عملكرد الياف در ساختار هايدروسيدينگ  موجب حفظ بذر در شبكه بهم تنيده سنتتيك فايبر  شده و از سوي ديگر مواد باردار موجود در آن موجب اتصال محكمتر اين توده با ذرات خاك بستر ميگردد كه به نوبه خود در مقابل شستشو و بادبردگي مقاومت پوشش را بيشتر خواهد كرد .

 

 امكان كاهش اجراي عمليات خاكي 

با توجه به تكنيك اجراي عمليات  اين امكان وجود دارد كه عمليات خاكي را در سطح بستر كاشت به حداقل ممكن كاهش داد  و اين بدان معني است كه ميتوان با حفظ عوارض موجود در سطح قطعه را به بستري سبز تبديل نمود .

 

ساير مزايا و كاربرد هاي هايدرو سيدينگ  عبارتند از :

·       ايجاد پوشش مالچ روي  سطوح زباله هاي شهري دپو شده .

·       جلوگيري از فرسايش خاك

·       ايجاد پوشش هاي مرتعي جهت احياء مراتع

·       امكان استفاده در باغبام ها ( روف گاردن)

·       يكنواختي بيشتر كاشت

·       اصلاح ساختار خاك

 

 

 


بیشتر از ما بدانید :

آگرو گلاله طراح و مجری احداث و نگهداری فضای سبز، دیوار سبز، بام سبز،گرین روف،سازه های سه بعدی، اتوماسیون آبیاری و آبیاری تحت فشار، واردات بذر چمن و چمن رول،کاشت چمن به روش هایدروسیدینگ،جابجایی درختان،زمینهای چمن ورزشی ، مشاوره و مطالعات موضوعی،فلاورباکس


پل طبیعت مجری شرکت گلاله سبز

#green_roof #roof_garden #greenwall #bigball #tower #3d_landscaping #verticalgarden #verticalgardens #verticalgardening #verticalgardenwall #Kverticalwallgarden #outdoorverticalgarden #indoorverticalgarden #indoor #outdoor #outdoors #bridge_nature

#پل_طبیعت #دیوار_سبز #بام_سبز #فضای_سبزعمودی #فضای_سبز_سه_بعدی #تاور #بیگ_بال

#فضای_سبز #اجرای_فضای_سبز #نگهداری_فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #سبز #فضا #باغ_کتاب #باغ #کتاب

#landscape

   


 
 

 
 

سه شنبه 1 بهمن 1398

تعداد بازدید : 5909 بازدید

تماس با ما

کتابهای زیادی حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.


نشانی شرکت :  

تهران , میدان المپیک ,خیابان ساحل ,کوچه 43 , پلاک 8


تلفن و فکس :

44115767 , 44137109 , 44137110


وب سایت      www.agrogolaleh.com         

نشانی الکترونیک    info@agrogolaleh.com


تلگرام

اینستاگرام

پشتیبانی آنلاین ؛ اسکایپ
skype@agrogolaleh.com